Pro IMPACT 
Voor een maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening

''Vermaatschappelijk je beroep!'' 

Pro IMPACT biedt een podium voor professionals die met de potentie van hun beroep/vak een positieve verandering in de maatschappij teweegbrengen. Iedere beroepsgroep vervult een rol in het in stand houden van een ordelijke samenleving. Echter, er doen zich ook (grote) maatschappelijke problemen voor, waar oplossingen voor moeten worden gevonden, daar is deze maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening van toepassing.

''Je beroep is een ‘driver’ voor maatschappelijke verandering'' 

Iedere beroepsgroep afzonderlijk vervult een specifieke rol in de maatschappij. De ene beroepsgroep leent zich in meer of minder mate voor het oplossen van bepaalde maatschappelijke problemen. Voor de hand ligt dat bijvoorbeeld de beroepsgroep artsen en medisch specialisten problemen ten aanzien van gezondheid zouden kunnen/moeten oplossen. Echter is het niet ondenkbaar dat een andere beroepsbeoefenaar ook een betekenisvolle bijdrage kan leveren aan de oplossing van een probleem op dit gebied. Omgekeerd geldt hetzelfde, artsen kunnen op hun beurt weer van betekenis zijn op terreinen die niet binnen hun werkgebied liggen. 

‘’Er bestaat geen succesvolle professionele carrière in een wereld die faalt’’

Bij de uitvoering van het beroep kunnen bij de beroepsbeoefenaar inzichten ontstaan die ten algemene nutte aangewend zouden kunnen worden. Zo kan een bakker in de uitvoering van het beroep mogelijk een ingeving krijgen die ten goede kan komen aan het tegengaan van voedselverspilling, maar dezelfde bakker kan ook oplossing hebben ten aanzien van het bevorderen van bijvoorbeeld gendergelijkheid.