Pro IMPACT 
Voor een maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening

Welke rol wilt u als beroepsgroep spelen in de maatschappij?

 Richtlijnen voor beroepsverenigingen

Beroepsverenigingen spelen een cruciale rol in de continuering van activiteiten op het terrein van maatschappelijk verantwoorde beroepsbeoefening. De aangesloten beroepsverenigingen volgen de richtlijnen van Pro IMPACT op. De richtlijn schrijft voor dat

 De beroepsvereniging verantwoordelijkheid wilt dragen voor maatschappelijke problemen en levert, vanuit de doelstellingen van de beroepsvereniging, een actieve een bijdrage aan het oplossen van deze problemen. Daartoe faciliteert zij haar leden om elkaar te ondersteunen in het oplossen van maatschappelijke problemen.

De beroepsvereniging staat open voor samenwerking die ertoe bijdragen dat haar leden de ondersteuning krijgen in hun activiteiten die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen.

De beroepsvereniging verschaft in haar jaarverslag informatie over haar activiteiten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoorde Beroepsbeoefening en is bereid om met belanghebbenden hierover in overleg te treden''.