ETMI: Expertiseteam maatschappelijke interventies

OVER ETMI

Waarom?

Wanneer iemands arbeidscontract eindigt, eindigt vaak niet de intrinsieke motivatie om maatschappelijk van betekenis te zijn. Aan dit laatste kan het ETMI gehoor gegeven.  

 Wat?

Het ETMI  bedenkt, ontwerpt en voert (creatieve) interventies uit die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Wie?

De teams bestaan uit hoger opgeleide professionals met uiteenlopende (opleidings-)achtergronden. Zij zetten tijdens hun WW-periode (tijdelijk) hun expertise en vindingrijkheid in voor maatschappelijke doeleinden.  

Waar?

Er wordt gewertk aan 35 vaste locaties waar de teams actief zullen zijn. Via deze link vindt u informatie over de 35 locaties.  

 Hoe?

De vraagstukken waarmee het ETMI worden geconfronteerd zijn afkomstig van gemeenten en (plaatselijke) maatschappelijke organisaties. De teams werken op basis van hun eigen werkwijze aan het ontwerp en de uitvoering van de interventies, dit om zo onbevangen mogelijk te kunnen werken aan vernieuwende oplossingen met betrekking tot de diverse maatschappelijke uitdagingen. Uitgangspunt is echter altijd dat een en ander dient te resulteren in een impactvolle bijdrage aan de (lokale) gemeenschap.