ETMI: Expertiseteam maatschappelijke interventies

Interventies

Er wordt gewerkt aan een pilot bij één van de arbeidsmarktregio's.