ETMI: Expertiseteam maatschappelijke interventies

Partners

Gemeenten (arbeidsmarktregio's)

Maatschappelijke instellingen

Werkgevers

UWV