Pro IMPACT

Gemeenten

Het ETMI zoekt binnen de verschillende arbeidsmarktregio's de samenwerking op met gemeenten. In veel gevallen wordt vanuit de wethouders een vraagstuk aangedragen. De primaire taak van het ETMI is echter niet het uitbrengen van een adviezen met betrekking tot een maatschappelijk vraagstukken,