ETMI: Expertiseteam maatschappelijke interventies

UWV

Het UWV beschikt over middelen om deelnemers voor het ETMI te informeren en te benaderen.